Vi är bra på körkortsutbildning

Vi erbjuder högsta kvalitet på utbildning och service och självklart är vi med i STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

Policys

Alla trafikskolor som är medlemmar i STR är förbunda till att följa deras policys och praxis, så även vi.
På STR´s hemsida kan du läsa mer: www.str.se